about us-3

ВИДЕО

Испуштање тест

Тест на притисок

VBIB машина за полнење течности

Преносливо пакување за храна

Тест за бесење

Стак тест

Млазницата и допрете

Торба од 10 литри во кутија во производство